AutoCar Concierge

Rentowność inwestycji

Jesteśmy w stanie określić sensowność zakupu danego modelu samochodu, jako formy inwestycji nadwyżek finansowych w danym horyzoncie czasowym. Bazując na wskaźnikach rynkowych, z dużym prawdopodobieństwem określamy prognozowaną zmianę wartości pojazdu w czasie.

Przejdź do góry strony