AutoCar Concierge

Dedykowana oferta dla flot

AutoCar od lat obsługuje parki samochodowe liczące nawet kilkaset pojazdów. W celu maksymalnego uproszczenia procesu oraz dopasowania zakresu usług do realnych i aktualnych potrzeb serwisowych floty, tworzymy dedykowane abonamenty.

W ramach jednej ustalonej kwoty, obsługa serwisowa obejmuje rekomendowany pakiet punktów kontrolnych.

Ewentualne usterki usuwane są w trybie bieżącym, co niweluje ryzyko opóźnień.

Przejdź do góry strony